Print

Панелни радиатори

 Панелен радиатор

 Панелните радиатори са марка COMRAD - Турция 

Всички цени са с ДДС

Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 500 x 400 790 W 49.49
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 500 x 600 1185 W 67.36
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 500 x 800 1580 W 81.42
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 500 x 1000 1975 W 89.81
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 500 x 1200 2370 W 104.33
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 500 x 1400 2765 W 120.52
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 500 x 1600 3160 W 138.57
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 500 x 1800 3555 W 156.27
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 500 x 2000 3950 W 173.05
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 500 x 2200 4345 W 188.70
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 500 x 2400 4740 W 201.40
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 600 x 400 982 W 50.12
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 600 x 600 1473 W 71.22
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 600 x 800 1964 W 86.64
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 600 x 1000 2455 W 99.79
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 600 x 1200 2946 W 116.58
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 600 x 1400 3437 W 132.68
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 600 x 1600 3828 W 151.96
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 600 x 1800 4419 W 166.47
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 600 x 2000 4910 W 185.98
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 600 x 2200 5401 W 202.99
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 600 x 2400 5892 W 228.84
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 300 x 800 1087 W 68.90
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 300 x 1000 1359 W 82.74
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 300 x 1200 1631 W 96.66
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 300 x 1400 1903 W 110.50
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 300 x 1600 2174 W 124.42
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 300 x 1800 2446 W 138.35
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 300 x 2000 2718 W 152.05
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 300 x 2200 2990 W 166.02
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 300 x 2400 3262 W 179.99
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 400 x 600 1014 W 59.88
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 400 x 800 1352 W 76.43
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 400 x 1000 1690 W 87.68
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 400 x 1200 2028 W 104.33
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 400 x 1400 2366 W 119.86
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 400 x 1600 2704 W 138.12
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 400 x 1800 3042 W 158.99
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 400 x 2000 3380 W 175.32
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 400 x 2200 3718 W 191.42
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 400 x 2400 4056 W 206.71
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 900 x 400 1190 W 87.70
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 900 x 600 1784 W 122.47
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 900 x 800 2379 W 161.35
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 900 x 1000 2974 W 190.01
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 900 x 1200 3569 W 231.34
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 900 x 1400 4164 W 270.21
Панелен радиатор - PKKP - тип 22 - 900 x 1600 4758 W 295.52

 

49.49
67.36
81.42
89.81
104.33
120.52
138.57